Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

Szerző: IT  //  Kategória: Aktuális

 

Tisztelt Szülők!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es nevelési évre tervezett beiratkozások menete eltér az eddigi gyakorlattól. Az egészségügyi szempontok figyelembe vételével óvodánk felvételi eljárása az alábbiak szerint módosul:

  • Ha a Mészöly Gedeon Református Óvodában szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton vagy telefonon az alább megadott elérhetőségeken szíveskedjék megerősíteni.

Intézmény vezetője: Hufnágel Anna 06-30/788-9574 hufnagel.anna@megraio.hu
Iskolatitkár: Lesiné Jung Katalin 06-30/779-1089 titkarsag@megraio.hu

  • Felvételre kerül minden olyan kisgyermek, aki 2020.augusztus 31-ig betölti harmadik életévét. Ők óvodakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől.

A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak.

A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy az itt letölthető Szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint 2020. április 17-ig legyenek szívesek elküldeni a megadott e-mail címekre.

Aki nem tudja kinyomtatni ezt a Nyilatkozatot, az az iskola bejárata melletti ablakban elhelyezett üvegből vihet. Utána azt fényképként továbbíthatja a megadott címek valamelyikére.

Ez érvényes azokra a gyermekekre is, akik más településről szeretnék intézményünkben igénybe venni az óvodai ellátást!

  • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.

  • A beiratkozáshoz szükséges egyéb kötelező, személyes íratok bemutatására, az ilyenkor szokásos űrlapok kitöltésére a gyermek óvodai nevelésének első napján kerül sor. / személyazonosságot igazoló okmányok, lakcímkártya, gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ-kártya, illetve ha rendelkezik egyéb szakértői véleménnyel, ennek másolata/

A Szándéknyilatkozatok beadási határideje: 2020.04.17.

Kiértesítés a felvételről: 2020.04.30.
 

Tabajd, 2020. 04. 03.

Hufnágel Anna intézményvezető