Januári-februári programok

Szerző: IT  //  Kategória: Események, programok

Kedves Szülők!

Íme a januári-februári programok!

 • január 15. péntek: nyílt óra a 6. osztályban a pedagógusok számára. A többi osztály ezen a napon 8:45-re érkezik.
 • január 16- szombat: felvételi vizsga a 8. osztályos tanulók számára
 • január 22. péntek: I. félév vége, jan.25-től új órarend
 • január 25. hétfő: színházlátogatás Bicskén a bérletesekkel
 • január 29. péntek: Tanítás nélküli munkanap. Pedagógusoknak félévi nevelési értekezlet
 • február 1. hétfő: Diákönkormányzati gyűlés
 • február 1-5: félévi szülői értekezletek az osztályokban
 • február 7. vasárnap: családi istentisztelet. Szolgál az 5-6. osztály.
 • február 8. hétfő: farsangi játékdélután, meghívottak a nagycsoportosok
 • február 12. péntek: farsangi bál!!!

Tisztelettel:
az iskolai munkaközösség

Ádventi programok, információk

Szerző: IT  //  Kategória: Események, programok, Archívum

Néhány információ a következő két hétről:

 • december 11-én, pénteken adventi mozidélutánt rendezünk délután 2 órától 4 óráig. Erre az alkalomra szeretettel várjuk a kedves felajánlásokat (pop corn, szörp, rágcsálnivaló). Köszönjük!
 • December 12-én, szombaton a csütörtöki órarend szerint tartjuk meg az első tanórát. Második tanórában a karácsonyi műsor szövegpróbája lesz, így kérünk gyermeket, hogy addigra felkészülten jöjjön. A 3-4. órában barkácsolunk, az adventi vásárra készülünk. Ezen a napon étkezés nem lesz, a gyerekek hozzanak magukkal tízórait. 12 órakor haza mehetnek a gyerekek, mert MINDENKIT visszavárunk az adventi SZERETETVÁSÁRra a kultúrházba!
 • December 16-án, szerdán délelőtt az alsó tagozat Székesfehérvárra megy színházlátogatásra, melynek belépőjét a gyerekek a Szülői Munkaközösségtől kapták karácsonyi ajándékként. Ezúton is nagyon köszönjük az SZMK-nak. A programra külön busszal megyünk, melynek várható költsége 500 Ft / gyermek.
 • A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. péntek. Ezen a napon első órában "osztálykarácsonyozunk", második órában a templomban tartjuk a karácsonyi műsor főpróbáját, harmadik órától pedig Szentcsaládjárásra indulunk. Kérjük, aki szívesen fogadná az osztályokat, az osztályfőnöknél jelezze!
 • December 24-én, csütörtökön 14 órától a Református templomban a gyerekekkel ünnepi istentisztelet keretében karácsonyi műsorral szolgálunk. Várunk mindenkit szeretettel!

Kérdéssel nyugodtan forduljanak hozzánk!

Áldott készülődést kíván:
az iskolai munkaközösség

Családi istentisztelet Advent első vasárnapján

Szerző: IT  //  Kategória: Események, programok, Archívum

Kedves Szülők, Tanulók, Családtagok, Tabajdiak!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 2015. november 29.-én, vasárnap 10 órakor tartandó családi istentiszteletünkre. Szolgál: az 1-2. osztály. A helyszín a Mészöly Dezső Művelődési Központ.
Tanulóink számára az alkalom kötelező. Amennyiben mégsem tudnak részt venni, azt a Szülők előre jelezzék az osztályfőnöknél!

Ez az első adventi vasárnap is egyben, így az istentisztelet után gyújtsuk meg együtt a falu adventi koszorúján az első gyertyát!

Az óvodai és az iskolai felvétel időpontja és rendje

Szerző: admin  //  Kategória: Események, programok

A Tabajdi Református Egyházközség, mint a Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-22. § alapján az óvodai és az iskolai felvétel időpontját és rendjét a 2015/2016. nevelési-, tanévre a következőképpen állapította meg:

Hirdetmény – Óvodai beíratás a 2015/2016. nevelési évre

Beíratás hely: Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda 8088 Tabajd Dózsa Gy. u. 1. 06-22/594-078

Beíratás időpontja:

 1. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra,

valamint 2015. április 23-24. (csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napját (2015. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
 • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • A beíratás azon gyermekeknek is szól, akik a 2015/2016. nevelési évben töltik be a harmadik életévüket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat és személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • állandó bejelentett lakcím hiányában a tartózkodási hely igazolása – lakcímkártyával,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték),
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások,
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) – 3. számú melléklet, (előre igényelhető az iskolában).

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

 

Előzetes egyeztetéssel, szeretettel látjuk Önt és kedves gyermekét tapasztalatszerző látogatásra, melyen megismerkedhet az óvodában folyó munkával és a dolgozókkal! (óvoda, 8088 Tabajd, Petőfi u. 3. 06-22/353-330)

 

Hirdetmény – Iskolai beíratás a 2014/15. nevelési évre

Beiratkozás helye:

Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda

8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 1. 06-22/594-078

Beiratkozás időpontja:

 1. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra,

valamint 2015. április 23-24. (csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat és személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • állandó bejelentett lakcím hiányában a tartózkodási hely igazolása – lakcímkártyával,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) – 3. számú melléklet, (előre igényelhető az iskolában),
 • a diákigazolványhoz szükséges azonosító nyomtatványt, ez az  ún. NEK-adatlap, (Okmány Irodában kell igényelni)
 • 1400 Ft a diákigazolványra,
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató május közepéig küldi meg a szülő részére.

A Leendő Első Osztályosokat szeretettel várjuk Iskolanyitogató foglalkozásra 2015. április 14-én, kedden 9 órakor. Ezen a foglalkozáson megismerkedhetnek az iskolával, a tanító nénikkel, betekintést nyerhetnek az első osztályosok életébe.

Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda

 

Egészségre nevelő életformáló program

Szerző: admin  //  Kategória: Események, programok, Aktuális

ovikotelezo2

EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉLETFORMÁLÓ PROGRAM A TABAJDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÓVODÁJÁBAN

A Református Egyházközség Tabajd fenntartásában az óvodai intézményegységében az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásából egészségre nevelelő, szemléletformáló programok valósultak meg 2013. február 1. és 2014. február 28. között.

2012. február 22-én az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek” című pályázati kiírás, melynek egyik nyertese az „Egészségre nevelő életformáló program a Tabajdi Református Egyházközség Óvodájában ” című pályázat lett.

A pályázat célja volt az egészséges életmód területén olyan mintaadás, amely a gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is befolyásolni tudja, hogy tevőlegesen is részt vegyenek az egészséges környezet kialakításában, óvásában. Váljék belső igényükké a rendszeres mozgás, a friss levegőn tartózkodás. A gyermekek és szüleik egyaránt törekedjenek az egészséges táplálkozási szokások kialakítására.

A projekt végrehajtása során jelentős érdeklődés mellett és nagy sikerrel megvalósult tíz játszóház (egészséges életmódhoz kapcsolódó játékok, kézműves foglalkozások) öt főzőnap (reform ételek készítése szülők-gyerekekkel együtt), négy sportverseny és egy túra, egészségügyi állapotfelmérés szülők és gyermekek részére, szakemberek fóruma gyerekorvos, pszichológus és dietetikus részvételével. Kiemelkedő rendezvény volt az egészséghét, amelynek programjában főzőnap, orvosi felmérés, bohócműsor, mentős bemutató, koncert, Tengerecki játszóház és légvár szerepelt.

A pályázati forrásból nagy sikerrel megvalósított programsorozat egy éves időszakot ölelt fel. A programok összeállítása hagyományteremtő szándékkal történt, így a programok olyan elemeket is tartalmaztak, amelyeket – illeszkedve az egészségtervhez – a pályázó saját maga fenn tud tartani, rendszeresíthetők és beépíthetők az óvodai élet mindennapjaiba.

Kedvezményezett neve:

Református Egyházközség Tabajd
Címe:8088 Tabajd, Dózsa György u.1.
Elérhetőségek:06/20-775-3547, refiovi@gmail.com

TÁMOP azonosítószám: 6.1.2-11/1-2012-0712

ovikotelezo

Hasznos tudnivalók, programok március hónapra:

Szerző: admin  //  Kategória: Események, programok, Archívum
 • március 2, vasárnap 10 óra: családi istentisztelet a Kultúrházban. Szolgál a 3-4. osztály. Minden gyermek számára a megjelenés kötelező.
 • március 3. hétfő: fogadóóra 16-17 óra
 • Fényképezkedés az iskolában
 • március 11. kedd: szakmai nap az iskolában: az első óra elmarad minden osztály számára, kivétel a 3. osztály. A többi gyermek 8:50-re érkezzen meg aznap.
 • március 14. péntek 5. óra: iskolai ünnepély, a szereplők ünneplő ruhát hozzanak.
 • március 15. 9 órától faluünnepély
 • március 18. bűnmegelőzési előadás: az internet veszélyei témában: 4. órában az 5-6. osztálynak, 5. órában a 7-8. osztályban
 • március 21. péntek: Víz világnapja alkalmából akadályverseny a Mezítlábas Parkban. Azon a napon délig van tanítás, utána a játékos, ámde kötelező programok következnek! A program várhatóan 14 órakor fejeződik be. Utána napközi lesz. J