Iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

Szerző: IT  //  Kategória: Aktuális

Tisztelt Szülők!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es tanévre tervezett beiratkozások menete eltér az eddigi gyakorlattól. Az egészségügyi szempontok figyelembe vételével iskolánk felvételi eljárása az alábbiak szerint módosul:

  • Ha a Mészöly Gedeon Református Általános Iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton vagy telefonon az alább megadott elérhetőségeken szíveskedjék megerősíteni.

Intézmény vezetője: Hufnágel Anna 06-30/788-9574 hufnagel.anna@megraio.hu
Iskolatitkár: Lesiné Jung Katalin 06-30/779-1089 titkarsag@megraio.hu

  • Felvételre kerül minden olyan gyermek, aki 2020.augusztus 31-ig betölti hatodik életévét. Ők iskolakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől.
    A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak.

    Körzetes iskolánk 2020. április 28-ig hivatalból felveszi és beírja a körzetbe (Tabajd) tartozó valamennyi iskolaköteles gyermeket. Ehhez a személyes adatok a KIR rendszerében rendelkezésre állnak.

Kérjük, hogy amennyiben nem iskolánkba szeretné beíratni gyermekét, a fentebb említett határidő előtt jelezze.

A körzeten kívülről érkező tanulók szülei vegyék fel a kapcsolatot az intézményvezetővel vagy az iskolatitkárral, hogy a beiratkozás mikéntjét meg tudják beszélni.

  • A beiratkozáshoz szükséges egyéb kötelező, személyes iratok bemutatására, az ilyenkor szokásos űrlapok kitöltésére a tanuló első tanítási napján kerül sor. / személyazonosságot igazoló okmányok, lakcímkártya, gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ-kártya, illetve ha rendelkezik egyéb szakértői véleménnyel, ennek másolata/

 

Tabajd, 2020. 04. 03.

Hufnágel Anna intézményvezető