Üdvözöljük iskolánk és óvodánk honlapján

Szerző: admin  //  Kategória: Bemutatkozás

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda a 2007/2008-as tanévben kezdte meg működését. Intézményünk névadója Mészöly Gedeon(1880-1960) tabajdi születésű nyelvész, műfordító.

Az Intézmény Pedagógiai Programja a református, keresztyén értékekre épül. Hitvalló, önmagukra, embertársaikra és környezetükre értékként tekintő embereket igyekszünk nevelni.

Az Iskola önálló szakmai egységeként működik az Óvoda két – részben osztott – csoporttal (kis-középső, nagy-középső).
A legnagyobb hangsúlyt a keresztyén értékek közvetítésére fordítjuk, de természetesen kiemelt jelentősége van az iskolára való felkészítésnek is. Mindennapi életünkben vidám, szeretetteljes légkörrel igyekszünk elősegíteni a gyermekek boldog, kiegyensúlyozott személyiségfejlődését.
A 45 férőhelyes, az utóbbi években teljes kihasználtsággal működő óvoda felszereltsége folyamatosan bővül.
Jó az együttműködésünk a szülői közösséggel.

Iskolánk pedagógiai alapelvei között hangsúlyt kap:
– a kompetencia alapú oktatás,
– a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása,
– esélyegyenlőség érvényesítése és
– az eltérő képességű tanulók együtt nevelése.

A református iskola a hagyományt, az értékeket, az értékrendet védi, ezzel magát az embert védi.

A 2008/2009-es tanévben indult el az első felső tagozatos osztály, akik 2012-ben iskolánk első ballagó diákjai lesznek.

Oktatómunkánkban a hagyományos tanulásszervezési módszerek mellett a tehetséggondozás és a felzárkóztatás céljára alkalmazzuk a differenciált tanulásszervezést, kooperatív technikákat és a projektmódszert.

A felzárkóztató, fejlesztő munkában a hagyományos fejlesztési eljárások (logopédia, egyéni fejlesztési tervek alapján végzett egyéni segítségadás, fejlesztés) mellett a 2011/2012-es tanév második félévében a Kulcsár Mihályné féle mozgásterápiát is elkezdtük az óvoda nagycsoportjában és az alsó tagozatos osztályokban. Ezt a munkát egy együttműködési megállapodás alapján a Neuro-Logo-Ped Kft. munkatársainak irányításával végezzük. Reményeink szerint egy év múlva már beszámolhatunk az elért sikerekről, pozitív változásokról, hiszen a terápia során többszöri állapotfelmérés során győződhetünk meg a hasznosságáról és az elért eredményekről.

A kötelező órák mellett sok hasznos délutáni programot is kínálunk tanulóinknak. Több éve jól működik a néptánc szakkör, a kézműves szakkör, a sportkör és a német szakkör. A 2011/2012-es tanévtől hangszeres zenét (zongora, gitár, trombita, furulya) is tanulnak gyermekeink.
Advent minden hetében, farsang és húsvét előtt kézműves délutánokra várjuk tanulóinkat, a szülőket és minden kedves érdeklődőt.
Nagy sikert arat minden évben farsangi játékdélutánunk. Hasonló népszerűséggel bír a gyermeknap, melyet a lassan már hagyományos Tátika Versennyel, vendégelőadók bemutatóival és változatos játékprogramokkal teszünk színessé.
Iskolánk igyekszik bekapcsolódni a falu életébe is. Nemzeti ünnepeinkre minden alkalommal műsorral készülünk, melyet a Község előtt is bemutatunk. Diákjaink és pedagógusaink – ha idejük és lehetőségük van rá – írnak a faluújságba.
A 2010/2011-es tanévben már harmadik alkalommal rendeztük meg a Mészöly Gedeon Anyanyelvi és Irodalmi Versenyt, amelyre a környező iskolák alsó és felső tagozatos tanulóit vártuk. A verseny levelezős fordulókból és egy iskolánkban zajló döntőből áll. Legutóbb nyolc iskolából 67 csapat jelentkezett. Közülük 38 (114 tanuló) került be a döntőbe, ahol nagyrészt anyanyelvi játékokból álló feladatokkal kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. Az elkövetkező tanévekben is szeretettel várjuk erre a megmérettetésre az érdeklődő tanulókat!

Szívesen látunk Intézményünkben minden kedves Látogatót és Érdeklődőt!